Alışveriş Merkezi İklimlendirme Çözümleri

İş ve alışveriş merkezleri, enerji tüketimi oldukça yüksek olan büyük yapılar arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Ülkemizde enerji tüketiminin yaklaşık olarak %40’ı iş ve alışveriş merkezleri tarafından tüketilmektedir. İş ve Alışveriş merkezlerinde açısından baktığımızda ise bu tüketimin en çok aydınlatma ve (HVAC) iklimlendirme sistemleri kalemlerine harcandığını görmekteyiz.

Özellikle “AVM iklimlendirme” konusu incelediğinde bina tipi ve tercih edilen iklimlendirme sistemine bağlı olarak harcanan enerji, her yapı için %10 ila %60 arasında değişkenlik göstermektedir.

Alışveriş merkezleri farklı işlevlere sahip birden fazla fonksiyonu içinde barındırdığı için (sinema, kafeterya, mağazalar vb) iklimlendirme ihtiyaçları çok iyi hesaplanmalı, planlanmalı ve enerji verimliliği değerleri analiz edilerek yatırımın geri dönüş oranı en optimum seviye de tutulmalıdır.

Daha açık bir ifade ile alışveriş merkezleri için iklimlendirme sistemi ve bileşenleri seçimi, başta enerji verimliliği göz önünde bulundurularak en iyi maliyet analizi ve yatırım maliyetinin geri dönüş oranı ile seçilmelidir.

AVM İklimlendirme Seçimi

AVM iklimlendirme seçiminde elde ettiğiniz değerler sonucunda önerilen sistemler : Konfor Klima santrali, Isı geri kazanımlı klima santrali veya taze hava klima santrali olabilir. Sonuçların enerji verimliliği ve alternatif senaryolar mutlaka değerlendirilmelidir.

Alışveriş merkezi ve içinde barındırdığı birimlerin ısıl değer ve iklimlendirme ihtiyaçlarına bağlı olarak birden fazla senaryo üzerinde çalışmalar yapılmalı ve enerji verimliliği göz önünde bulundurularak elektrik tüketimi ve diğer konularda analizler sonucunda aylık ve yıllık oranlar incelenmeli seçim bu kriterlere göre yapılmalıdır.

AVM İklimlendirme Servis

Her ne kadar enerji verimliliği en önemli kriter gibi gözükse de seçimi etkileyen diğer faktörlerden biri de servis ve bakım konularıdır. Tercih edilecek olan klima santraline bağlı olarak üretici firmanın destek merkezi’nin olması gelen sorulara ve isteklere hızlı dönüş yapması uzun süreli yaşanması muhtemel sorunları en aza indirir.

 

Bu yazı size hangi konularda yardımcı olur?

  • AVM iklimlendirme proje seçimi
  • Alışveriş merkezi enerji verimliliği nasıl sağlanır?
  • AVM havalandırma sistemleri
  • Alışveriş merkezi klima santralleri servis
  • Verimli klima santrali seçimi
  • Merkezi iklimlendirme sistemleri
TOP