İlaç Üretim Tesisi İklimlendirme Sistemleri

İlaç sanayinde üretilen ürünlerin güvenli ve kaliteli olmasını sağlamak için çok sıkı düzenlemeler mevcuttur. Efektif  olarak sağlanan iç hava kalitesi,

üretimi ve depolama alanlarındaki ilaçların kalite ve ömürlerini direkt olarak  etkilemektedir. STEP Mekanik, projelere en uygun ve en efektif çözümü

sunarak güvenli ve uzun ömürlü sonuçlar elde etmenize yardımcı olur. Süpervizörlük hizmetlerinin yanında uygulanan ürünler için

 fonksiyonel dizayn spesifikasyonu  desteği de verilmektedir.

TOP