Üniversite iklimlendirme Sistemleri

Genellikle üniversiteler şehrin dışında bir yerleşim yerine inşa edilir. Her üniversitenin öğrenci alım kapasitesi farklılık göstermektedir. Burada eğitimin yanı sıra öğretim elemanlarının ve öğrencilerin konforu da ön planda tutulmaktadır. Gerek idari katların, gerek eğitim odalarının gerekse büyük konferans salonları gibi yerlerin ısıtma, soğutma ve havalandırma gibi iklimlendirme sistemi önemlidir. Çünkü ısıtma, soğutma ve havalandırma sisteminin az ve yetersiz geldiği durumlarda öğretim üyelerinin ve öğrencilerin konfor şartları çerçevesinde eğitim ve öğretim yapamamasına sebep olmaktadır. Bu gibi yerlerde iklimlendirme sisteminin yeterli ve verimli olması esastır.

Üniversitelerin iklimlendirme sistemleri, laboratuvar v.b mahalleri ayrı değerlendirmek şartıyla; idari bölümlerden öğretim görevlisi odasına, eğitim odalarından koridorlara, yemekhaneden kafeteryasına kadar hemen her yerinde uygulanmaktadır. Cihazların yer seçimi, yeterlilik derecesi, ortamın büyüklüğü, içerde bulunabilecek insan sayısının hesap edilmesi ve havalandırmanın bu kriterlere göre yapılması önemlidir. Labotaruvar ve bunun gibi mahallerin iklimlendirilmesi konuları, ilgili çözüm sayfalarımızda bulunmaktadır.

Yüksek Eğitim-Öğretim gibi önemli bir konunun,uygun ve uygar şartlarda yapılabilmesi için iklimlendirme sistemlerinin de en iyi ve verimli olabilecek şekilde projelendirilmesi ve cihaz seçimlerinin doğru yapılması önemlidir.

TOP