Veri Merkezi İklimlendirme Çözümleri

Veri merkezi, bilgisayar sistemleri ile bu sistemler dahilinde telekomünikasyon ve veri depolama sistemleri gibi bir çok ek sistemi bünyesinde barındıran bir tesistir. Bu tesislere işletmelere ait sunucu ve veri depolarının bulunduğu alanlar da denilebilmektedir.

Veri merkezlerinde işlenen verinin saklanması için önemli birçok unsur içerisinde, merkez içinde bulunan sistemlerin soğutulması için gerekli olan hassas iklimlendirme sistemleri yerini almaktadır.

Veri merkezi projelendirilirken yapılması gereken birçok analizin yanı sıra,hassas iklimlendirme sistemleri kapsamında önemli bir yeri olan,ısı kazancı-kaybı analizi, enerji verimliliği analizi, elektrik ve makine tesisatına ait alt yapı tasarımının çok iyi incelenerek yapılması gerekmektedir. Veri merkezlerinde ısıtma, soğutma, havalandırma, nem alma, nemlendirme ve istenen basınçta tutma gibi iklimlendirme şartlarının sağlanması, veri merkezlerinin sorunsuz çalışma sürekliliğini sağlamaktadır.

Veri merkezlerinde kullanılan iklimlendirme sistemi daha çok soğutma ve havalandırma özelliği taşımaktadır. Çünkü veri merkezlerinde,sıcaklık ve bağıl nem oranı en fazla önemi taşımaktadır. Yüksek sıcaklık ve  % 40 mertebelerinin altına düşen bağıl nem oranı, bilgi işlem cihazlarına zarar veren kıvılcımlar oluşturur ve statik elektrik şarjları birikmesine sebep olmaktadır. Bu durum sistemin yavaşlamasına ve zamanla cihazların bozulmasına neden olmaktadır.

Veri Merkezinin bulunduğu bölgenin iklim şartları göz önünde bulundurularak, enerji verimliliği yüksek  sistemlerin tasarlanması, ısıtma, soğutma, nemlendirme proseslerinin yapılabilmesi için gerekli kaynakların, kurumun sağlayabileceği en uygun şartlarda seçilmesi, hassas iklimlendirmenin oransal kapasite kontrolü ile ihtiyaç doğrultusunda çalışması, iklimlendirmeyi yapan klima santrallerinin satış sonrası periyodik bakımlarının yapılması ve teknik servis olanaklarının sağlanması ile hem kurulum hem de işletme maliyeti düşük tutulmaktadır.

TOP